Anesthesie


Anesthesie

Soms is het nodig dat we uw dier voor bepaalde onderzoeken onder anesthesie brengen, zodanig dat de pijn en gewaarwording wordt uitgeschakeld en het dier zich ontspant (radiografie, echografie,…).

Ook voor chirurgische ingrepen is een goede anesthesie onontbeerlijk. Uiteraard is er aan elke anesthesie, net zoals bij de humane geneeskunde, een risico verbonden. Omwille van deze reden worden onze patiënten altijd aan een ‘pre-anesthetisch’ onderzoek onderworpen. Hierbij schatten we in of het dier nog in staat is om een narcose te ondergaan en of er extra maatregelen genomen moeten worden. Soms gaan we hiervoor beroep doen op extra onderzoeken zoals bloed- en/of urineonderzoek, radiografie of echografie van het hart en de longen.

In onze praktijk beschikken we over moderne bewakingsapparatuur waarmee we op elk moment de diepte van de narcose kunnen evalueren. Ook worden de patiënten met behulp van gasanesthesie in slaap gehouden, krijgen ze een aangepaste infuustherapie en extra pijnstilling om de ingreep zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hun lichaamstemperatuur wordt op peil gehouden met behulp van warmtematten zodat ze zo weinig mogelijk afkoelen.


Bekijk meer diensten